+32 487 15 32 04 info@enrouteweb.org

WELKOM bij « En Route »

De vereniging En Route wordt dagelijks beheerd door gebruikers uit de geestelijke gezondheidszorg. Door middel van haar talrijke activiteiten beoogt de vereniging te sensibiliseren over het concept ‘ervaringsdeskundigheid’. Haar leden ijveren voor een duidelijk statuut aangaande het beroep van ervaringsdeskundige.

Sophie Céphale: mede-oprichter.

Onze verschillende activiteiten 

Ervaringsdeskundige worden

Informatie over het statuut van een ervaringsdeskundige, opleiding,…

Onze activiteiten

Opvolging en ondersteuning van onze lotgenoten

Onze projecten

Ontwikkeling van het concept ‘ervaringsdeskundigheid’, juridisch statuut…

Ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid, herstel,… zijn relatief nieuwe begrippen. Allen worden hier verduidelijkt. U kan eveneens kennis maken met deze begrippen met behulp van ons ‘herstelboekje’: ‘La fleur de Patricia”, uitgegeven in november 2018.

In het frans

Ervaringsdeskundigheid in dienst van herstel voor en door lotgenoten in de geestelijke gezondheidszorg

Gemengde vereniging

Wij verbinden ervaringskennis van gebruikers met academische kennis en bekwaamheden van beroepsprofessionals. We stellen dat beide soorten kennis complementair zijn aan elkaar. .

En Route situeert en positioneert zich in de herstelbeweging. Sensibilisering van beroepsprofessionals aan het herstel paradigma en -concept, is essentieel. Wij ijveren voor een constructieve maar kritische wederzijdse invraagstelling van onze beroepspraktijken.

Op het programma Tam-Tam ontmoette Television du Monde Jean-Paul Noël, lid van de Raad van Bestuur van En Route. De gelegenheid om onze vriend Jean-Paul en zijn vrouw Marie-Rose te ontmoeten. Aanwezig in verschillende andere verenigingen – waaronder Psytoyens en Psy’Cause – Jean-Paul is een belangrijke speler in de wereld van de Waalse en Brusselse geestelijke gezondheid, een peer helper. Hier geeft hij ons zijn getuigenis en zijn gedachten.

Rol van de ervaringsdeskundige in de geestelijke gezondheidszorg

 

Onze missie

De VZW En Route is een federatie van ervaringsdeskundigen dewelke de waardering en valorisatie van ervaringskennis beoogt en dewelke steun biedt aan personen die vragende partij zijn binnen de sector van de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en armoede.

Onze filosofie

Wij richten ons op het herstel paradigma en -model, rekening houdend met het niet-lineaire verloop van dit proces. Herstel staat niet synoniem voor genezing en heeft niet voor iedereen dezelfde betekenis.
Zoals Luc Vigneault stelt, geloven ook wij onvoorwaardelijk in het potentieel van mensen. En JA, herstel is mogelijk na het beleven van psychische moeilijkheden. JA, het is mogelijk om een bevredigend leven terug te vinden. En JA, de (ex)gebruiker van de geestelijke gezondheidszorg heeft een plaats in de samenleving.
Om het even het ‘etiket’ dat een persoon ook met zich meedraagt, herstel is toegankelijk voor iedereen. Deze (nieuwe) manier van begeleiden van mensen met psychisch lijden, betekent een bron van hoop.
De persoon is op ZIJN/HAAR weg naar herstel. Op deze weg ontmoet hij/zij misschien ervaringsdeskundigen die een soortgelijke ervaring hebben.

Contact

Telefoonnummer :

+32 487 15 32 04

Email

info@enrouteweb.org

Adres

Verenigingstraat 15
1000 Brussel