+32 487 15 32 04 info@enrouteweb.org

Ervaringsdeskundige worden

Ervaringsdeskundigheid neemt een vaste plaats en waarde aan in Franstalig België. We kunnen dit alleen maar toejuichen. Twee betaalde ervaringsdeskundigen werden aangeworven binnen zorginstellingen in Brussel en Wallonië. Sedert kort begeleiden ze hun lotgenoten naar en tijdens een zeer specifiek proces: ‘het herstelproces’ of ‘de weg naar herstel’.
We zijn overtuigd dat elke persoon beschikt over krachten en sterktes dewelke verder ontwikkeld en aangewend kunnen worden. Deze overtuiging laat hoop in een beter welzijn in al zijn eenvoud toe. Hoop is het sleutelwoord en het hart van herstel en ervaringsdeskundigheid.
Talrijke ervaringsdeskundigen zetten zich op vrijwillige basis in teneinde te ijveren voor gemeenschappelijke doelen en dit via organisaties als En Route, Psy’Cause, Le Funambule, Osons, Incontri,… of binnen zorginstellingen.