+32 487 15 32 04 info@enrouteweb.org

Onze activiteiten

  • Het organiseren van ondersteuning van lotgenoten in moeilijkheden.
  • Begeleiding van gebruikers door lotgenoten op weg naar herstel.
  • Voorbereiding op ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis, bouwen van een brug tussen zorgteams en het leefmilieu van de gebruiker, begeleiding van gebruikers bij hun afspraken, herdefiniëring van het levensproject van de gebruiker, heropbouwen van een netwerk rond de gebruiker.
  • Deelname aan overlegvergaderingen geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie.
  • Het sensibiliseren van zorgprofessionals uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, actoren uit de eerste lijn (huisartsen, thuisverpleegkundigen familiehulp, publieke diensten oa politie,…
  • Coaching
  • Samenwerking met de UMons omtrent een opleiding ‘ervaringsdeskundige’ en omtrent de uitwerking van een juridisch statuut voor betaald werk voor de ervaringsdeskundige.