+32 487 15 32 04 info@enrouteweb.org

Onze projecten

  • Het ontwikkelen van het concept ‘ervaringsdeskundigheid’, ontwikkeling van het project, het beroep en het juridisch statuut van ervaringsdeskundige.
  • Het coachen van en het afstemmen op beroepsprofessionals geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, actoren van de eerste lijnszorg en dit in samenwerking met gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie.
  • Aanwerven en aanstellen van ervaringsdeskundigen binnen zorgorganisaties en het garanderen van de opvolging ervan.
  • Het organiseren van opleidings- en vormingsmodules.
  • Organisatie van supervisie en intervisie.
  • Het samenbrengen van ervaringsdeskundigen actief in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en Wallonië.