+32 487 15 32 04 info@enrouteweb.org

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid: samen het leven heropbouwen op basis van ervaren kwetsbaarheid.

Wat is ervaringsdeskundigheid?

Ervaringsdeskundigheid is het delen van ervaringen onder lotgenoten, onder personen die een gelijkaardige beleving, ervaring hebben met betrekking tot een ‘lijden’ gerelateerd aan ggz-problematiek, verslaving of armoede.
Ervaringsdeskundigheid is gebaseerd op de overtuiging dat éénieder een uitweg kan vinden (aan zijn lijden, op zijn eigen ritme) en dat herstel mogelijk is voor iedereen.

 

Wie is de ervaringsdeskundige?

De ervaringsdeskundige heeft ervaring met sociaal en/of psychisch lijden gelinkt aan een ggz-problematiek, verslaving of armoede.
De ervaringsdeskundige speelt een belangrijke rol bij het herwinnen van welzijn en is zelf voldoende hersteld.
Uit zijn ervaring, krachten en relaties met lotgenoten heeft de ervaringsdeskundige ervaringskennis verworven.
Hij doet beroep op persoonlijke vaardigheden alsook op deskundigheid die hij heeft verworven door ervaring en/of opleiding.
Hij is bereid om zijn vaardigheden en competenties te delen met personen die soortgelijke problemen ervaren teneinde deze personen te ondersteunen, te inspireren en te begeleiden.
Hij getuigt dat het mogelijk is te herstellen en moed te behouden.

Wat doet de ervaringsdeskundige?

Tot op heden bestaat er geen standaard functieprofiel. De rol van de ervaringsdeskundige wordt ontwikkeld in functie van zijn persoonlijkheid, door de context waarbinnen hij zijn beroep beoefent en in samenwerking met de zorgteams of zorginstellingen.

De ervaringsdeskundige kan morele ondersteuning en begeleiding bieden aan zijn lotgenoten.
Gezien elk herstelproces verschillend is, vormt de ervaringsdeskundige echter niet het unieke en exclusief te volgen voorbeeld.

Beroep doende op zijn persoonlijke deskundigheid kan de ervaringsdeskundige praatgroepen en specifieke herstel gerelateerde ateliers organiseren, een toolbox ontwikkelen, werken rond destigmatisering,…

Verder kan een ervaringsdeskundige een band ontwikkelen met de gebruiker gedurende informele momenten of gedurende de verschillende activiteiten.

 

Complementariteit

De rol van de ervaringsdeskundige is complementair aan die van de zorgprofessionals en aan de zin en het belang van de zorg en begeleiding.

De samenwerking met de ervaringsdeskundige biedt een bijkomende kans aan de zorgteams om de behoeften van de gebruikers waarmee ze werken te vatten en te begrijpen, hetgeen leidt tot een kwaliteitsvolle communicatie en interactie.

Daar waar de traditionele zorgprofessional een zekere afstand dient te bewaren teneinde objectiviteit te garanderen, zal de ervaringsdeskundige het emotionele contact verkiezen om op deze manier een vrijplaats te creëren om zijn deskundigheid te delen.
Binnen deze wederkerige relatie bestaat er noch hiërarchie, noch beoordeling.