+32 487 15 32 04 info@enrouteweb.org

PARTNERS

– Smes: Santé Mentale, Exclusion Sociale Belgique (geestelijke gezondheidszorg en sociale uitsluiting België). Smes, de partner waarmee we het nauwst samenwerken, stelt drie ervaringsdeskundigen tewerk. Het PAT-project (Peer And Team support) is overigens een project dat beide vzw’s gemeen hebben. Tot de Algemene Vergadering van En Route tellen we Mathieu De Backer, directeur van Smes. en En Route maakt deel uit van de Algemene Vergadering van Smes. http://smes.be/

– OPGG: Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg in Brussel. Het platform huisvest de kantoren van En Route. Tot de Algemene Vergadering van En Route tellen we Olivier De Gand, coördinator van de werkgroep van het OPGG. http://www.pfcsm-opgg.be

– Sans Souci: Sinds de oprichting van de vzw En Route staat Sans Souci aan onze zijde. We hebben samen met de kliniek gewerkt aan de integratie van de ervaringsdeskundigheid en dat werk wordt voortgezet. Sans Souci telt vandaag één betaalde ervaringsdeskundige en drie vrijwillige ervaringsdeskundigen. Tot de Algemene Vergadering van En Route tellen we Frank Van Cauwenbergh, adjunct-directeur van de afdeling verpleegkunde, afdelingshoofd. https://www.sans-souci.be/

– ISoSL: Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège. Sinds meer dan tweeënhalf jaar heeft ISoSL twee personeelsleden tewerkgesteld, in dit geval twee psychologen, Emmanuelle Balthazart en Marie-Noëlle Levaux, om rond de ervaringsdeskundigheid te werken. Een werkgroep, genaamd Fil Rouge, werd opgericht met ervaringsdeskundigen, gebruikers en professionals.

Drie ervaringsdeskundigen van de vzw En Route hebben bijgedragen aan de vorming van drie teams die als doel hebben een ervaringsdeskundige te integreren. Twee teams zijn reeds samengesteld.

– CRR : Comité de Réseau Régional Bruxellois; Brusselse Antenne Zuid-West (REZONE). Tot de Algemene Vergadering van En Route tellen we François Wyngaerden, de coördinator van de Antenne, en we zijn leden van de Costra REZONE; Brusselse Antenne Noord-West, we zijn leden van de Algemene Vergadering van NorWest

– Forum bruxellois de lutte contre les inégalités (Brussels forum voor de strijd tegen ongelijkheid). Tot de Algemene Vergadering van En Route tellen we Lolita Sandron, bediende van het forum.